Conform prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – GDPR sau Regulamentul, privind protectia persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal si circulatia acestor date, Eurom Electric & A prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea principiilor mentionate mai jos.

Eurom Electric & A colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal, in scop de:

  • furnizare de servicii de verificare si masurare PRAM, executie, reparatie si mentenanta instalatii electrice;
  • marketing si publicitate.

Nu vindem datele tale cu caracter personal unor terte parti.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenta si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul pentru care sunt colectate si ulterior prelucrate.

Persoanele care prelucreaza, in numele Eurom Electric & A, date cu caracter personal au prevazut in contractul individual de munca si in Fisa de post o clauza explicita de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele vizate sunt informate in mod explicit, prin mijloace online si offline, cu privire la faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal in scopul realizarii serviciilor furnizate de Eurom Electric & A.

Persoanele vizate au garantat dreptul de informare si de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de modificare, dreptul de restrictionare si dreptul de stergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor si dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodata, persoana vizata are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost incalcate.

Eurom Electric & A nu transfera date cu caracter personal, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

Eurom Electric & A nu creeaza profiluri ale clientilor sai. In cazul studiilor de marketing realizate de Eurom Electric & A, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

Eurom Electric & A stocheaza datele cu caracter personal pentru perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea cu prevederile legale in vigoare.

Pastram datele tale in companie. Pentru acestea folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, menite sa iti protejeze datele cu caracter personal si sa impiedice accesul neautorizat.

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt stocate in Uniunea Europeana („UE”) si in Spatiul Economic European („SEE”).

Datele cu caracter personal pe care le detinem nu vor fi transferate si stocate intr-o locatie din afara UE si SEE.

Site-ul nostru furnizeaza linkuri catre site-uri pe care Eurom Electric & A nu le controleaza. Cand faci click pe un link al unei terte parti, vei fi directionat catre site-ul tertei parti. Daca vizitezi oricare dintre aceste site-uri, trebuie sa analizezi politicile lor privind confidentialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile si practicile altor companii. Compania noastra nu controleaza si nu isi asuma nicio responsabilitate pentru continutul, politicile privind confidentialitatea si modul de informare sau practicile site-urilor sau serviciilor tertelor parti.

In conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizata are urmatoarele drepturi:

  • dreptul de a obtine de la Eurom Electric & A, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Eurom Electric & A, iar daca datele sunt prelucrate de Eurom Electric & A persoanei in cauza i se garanteaza dreptul de a avea acces la aceste date;
  • dreptul de a obtine de la Eurom Electric & A, la cerere si în mod gratuit modificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a caror prelucrare nu este conforma cu Regulamentul;
  • dreptul de a se opune si de a restrictiona in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
  • dreptul persoanei vizate de a reclama nerespectarea drepturilor protejate la ANSPDCP - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

In conformitate cu prevederile Regulamentului, Eurom Electric & A a numit un responsabil cu protectia datelor in cadrul companiei si ofera mai multe posibilitati de comunicare si informare referitoare la Regulament, prin:

  • email: office@euromelectric.ro,
  • web: www.euromelectric.ro,
  • telefon: 0744.280.829.

Conform cu Regulamentul, Eurom Electric & A depune eforturi constante pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzator pentru reducerea si eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate. Referitor la riscuri, Eurom Electric & A tine seama in special de riscurile de prelucrare a datelor, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod.

Incalcarea securitatii datelor va fi comunicata de Eurom Electric & A in termenele stabilite de Regulament, fara intarzieri nejustificate, tuturor partilor implicate asa cum sunt acestea indicate de Regulament.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.

Politica de securitate pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica tuturor salariatilor Eurom Electric & A.

Actualizam acest document fara a face un anunt in prealabil si pentru a fi la curent cu modificarile aparute te rugam sa consulti periodic aceasta pagina web.

Ultima modificare a documentului a fost facuta la 10.02.2022.