Executia, repararea, verificarea si masurarea instalatiilor electrice vor fi realizate in conformitate cu legislatia in vigoare:

 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
 • Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr 123/2012
 • Ordinul 23/2013 Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice
 • Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
 • STAS 12604/4 - 89
 • STAS 12604/5 - 90
 • PE 116
 • PT-16
 • DGPSI 004
 • HG 1146/06 Anexa1 pct 3.3.2.3
 • i7/2011